ISEM Awards

ISEM Awards

Each year ISEM selects outstanding postgraduate students in a number of categories. In recognition of their research efforts, these students are presented with a certificate and cash prize to mark their achievements.

2017 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Zhe Hu
 • Yajie Liu
 • Wenbin Qiu
 • Neng Zhang
 • Binwei Zhang

Postgraduate Student Merit Award

 • Shaymaa Al-Rubaye
 • Haipeng Guo
 • Sheik Md Kazi Nazrul Islam
 • Zhixin Tai
 • Li Wang
 • Qing Zhang
 • Lijuan Zhang

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Mingzhe Chen – M. Z. Chen et al., “Carbon-coated Na3.32Fe2.34(P2O7)2 cathode material for high-rate and long-life sodium-ion batteries”, Advanced Materials 29, 1605535 (2017)
 • Wenchao Zhang – W. C. Zhang et al., “Phosphorus-based alloy materials for advanced potassium-ion battery anode”, Journal of the American Chemical Society 139, 3316 (2017)
2016 Awards 

Postgraduate Student Excellence Award

 • Haifeng Feng
 • Md. Monirul Islam
 • Joao Rafael Lourenco Santos
 • Lei Zhang
 • Yang Zheng

Postgraduate Student Merit Award

 • Hong Gao
 • Lili Liu
 • Qiannan Liu
 • Ranjusha Rajagopalan
 • Long Ren
 • Zheyin Yu

 Postgraduate Student Best Paper Award

 • Majharul Haque Khan – M. H. Khan et al., “Atomically thin hexagonal boron nitride nanofilm for Cu protection: The importance of film perfection”, Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201603937
 • Shaohua Zhang – S. H. Zhang et al., “Ambient aqueous synthesis of ultrasmall PEGylated Cu2-xSe nanoparticles as a multifunctional theranostic agent for multimodal imaging guided photothermal therapy of cancer”, Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201602193
   
2015 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Dipak Patel
 • Kai Chin Lim
 • Hongqiang Wang

Postgraduate Student Merit Award

 • Tengfei Zhou
 • Rejaul Kaiser
 • Jinyan Xiong

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Feixiang Xiang
 
2014 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Jincheng Zhuang

 • Wenbin Luo

 • Sujith Kalluri 

Postgraduate Student Merit Award

 • Jianjian Lin

 • Xin Liang

 • Zhijia Zhang

 • Xinqi Chen 

Postgraduate Student Best Paper Award

 •  Mr. Chao Han

 
2013 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Igor Golovchanskiy

 • Yunxiao Wang

 • Yi Shi

Postgraduate Student Merit Award

 • Zengji Yue

 • Evan Constable

 • Muhamad Faiz Din

 • Li Li

 • Dan Li

 • Jiantie Xu

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Weijie Li

 • Lucia Malebogo Lepodise

 
2012 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Seng Kuok Hau 

 • Victor Malgras 

Postgraduate Student Merit Award

 • Tomas Katkus

 • Jae Geun Kim

 • Xuanwen Gao

 • David Cortie  

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Chaofeng Zhang

 • Sergey Fedoseev 

 
2011 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Seyed Hamed Aboutalebi

Postgraduate Student Merit Award

 • Alfred Chidembo

 • Jyotish Debnath

 • Hong Fang

 • Lukman Noerochim

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Priyanka Jood
        

2010 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Yi Du

Postgraduate Student Merit Awards

 • Khay Wai See

 • Mohammad Ismail

 • Peng Liu

Postgraduate Student Best Paper Awards

 • Guodong Du

 • Yee Sin Ang 

 
2009 Awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Anthony Wright

Postgraduate Student Merit Awards

 • Abbas Ranjbar

 • Chao Zhong

 • Md Mokhlesur Rahman

Postgraduate Student Best Paper Awards

 • Krunal Radhanpura

 • Jianfeng Mao
        

 
2008 Awards

Postgraduate Student Excellence Awards 

 • Shulei Chou

 • Wenxian Li

 • Stuart Hargreaves

Best Postgraduate Published Paper Awards 

 • Rashmi Nigam

 • Hao Liu

 
2007 Awards

Postgraduate Student Excellence Awards 

 • Sau Yen Chew

 • Xun (Joe) Xu

Best Postgraduate Published Paper Awards 

 • Olga Shcherbakova

 • Min Sik Park

 
2006 Awards

Postgraduate Student Excellence Awards 

 • Wai Kong Yeoh  

 • See How (Desmond) Ng

Postgraduate Student Merit Award 

 • Rashmi Nigam

Best Postgraduate Published Paper Award 

 • Germanas Peleckis

 
2005 Awards

Postgraduate Student Excellence Award 

 • Serhiy Pysarenko  

Postgraduate Student Merit Award 

 • Min Sik Park
   
 
2004 Awards

Postgraduate Student Excellence Awards 

 • Scott Andrew Needham

 • Germanas Peleckis

Postgraduate Student Merit Awards 

 • Zhenguo (Bernie) Huang

 • See How (Desmond) Ng

 • Olga Shcherbakova

 • Mark O'Dwyer

Postgraduate Best Published Paper Award 

 • Brad Winton

 
2003 Awards

Postgraduate Student Excellence Awards 

 • Y. Zhao

Postgraduate Student Merit Awards

 • Q.W. Yao

 • M. Roussel

 • Y. Chen

 • S. Bewlay

Best Postgraduate Published Paper Awards 

 • Saeid Soltanian

 • W.K. Yeoh

 
2002 Awards

Postgraduate Student Excellence Award 

 • S. Keshavarzi

Postgraduate Student Merit Awards 

 • S. Bewlay

 • Matthew Lindsay

 • Saeid Soltanian

 • S. Zhou
   

 
2001 Awards

Outstanding Thesis Award (Faculty Award) 

 • Guoxiu Wang

Postgraduate Student Excellence Award 

 • Saeid Soltanian

Postgraduate Student Merit Awards 

 • Matthew Lindsay

 • Zaiping Guo

 • Krishna Uprety

 • Ben Lough 

 

Last reviewed: 13 April, 2018